Informationsfilm om miljö

12 jan 2012

Informationsfilm om miljö
Stockholms Skrivbyrå har skrivit manus till en informationsfilm som handlar om hur Eskilstuna kommun arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor. Filmen är klar och går nu att se på Youtube. Om du inte har tid att titta på den långa versionen finns även kortare versioner.Lotta på 

Souvenir Film och Kalle på Conversation film tog hand om foto och redigering och vi hade så roligt när vi gjorde filmen att vi kommer att fortsätta att samarbeta. Vi kommer att göra informationsfilm, instruktionsfilm och reklam.
Har du ett filmprojekt på gång och vill ha hjälp med manus och produktion? Hör av dig till hej@stockholmsskrivbyra.se