Idiot – var kommer det ifrån?

01 okt 2020

Idiot – var kommer det ifrån?

Ordet ’idiot’ är ett av världens mest spridda skällsord och finns i en rad olika språk över hela jorden. Med en betydelse som enligt Svenska Akademins Ordlista numera lyder ’person som bär sig dumt åt’, är det svårt att tänka sig att begreppet haft något annat än en dålig klang genom tiderna. Men faktum är att ordet idiot troligen grundar sig i en helt annan betydelse, som genom ett antal historiska konnotationer lett till dagens mindre angenäma innebörd.

Låt oss ta en titt på det välanvända uttrycket och var det egentligen kommer ifrån!

Ett grekiskt arv

Precis som så många andra ord i vårt förråd, härstammar troligtvis idiot från grekiskan, i detta fall ordet ’idiotos’. Ordet idiotos var en benämning på en person som till skillnad från en person i offentlig tjänst, arbetade i eget yrke. Troligtvis var det i sin tur en utveckling av ordet ’idios’ som på grekiska betyder privat, personlig eller egen. Ganska intressant för oss som arbetar med egenföretagare, frilansar och konsulter varje dag!

Men det låg mer än så i ordet. När den atenska demokratin under 400- och 300-talet före Kristus byggdes upp förväntades en god medborgare delta i politiska sammanhang och dra sitt strå till stacken i offentliga angelägenheter. En person som inte hade offentlig tjänst och arbetade i eget yrke prioriterade alltså det privata före det offentliga och upplevdes som ett förvuxet barn eller en nutidens soffliggare. En idiot.

Världens idioter

Det var utifrån de tänkta karaktärsdragen på en ’idiotos’ som den från början ganska sofistikerade innebörden utvecklades till att bli ett skällsord. Från att ha en betydelse i stil med ’icke ansvarstagande’, började ordet idiotos även betyda ’dum’ och ’talanglös’. Begreppet spreds sedan över hela världen. Latinets ’idiota’ betydde först ’vanlig person’ men fick med grekiskans influenser betydelsen ’okunnig person’, och både engelskan och franskan hakade på. I franskan fick ordet betydelsen ’illitterat’ medan engelskan tog steget längre och jämförde ordet med att vara ’mentalt undermålig’. I Sverige dök ordet idiot upp under 1600-talet med betydelsen olärd eller okunnig.

Ord lever sina egna liv

Kanske är ordet idiot, dess ursprung och utveckling så intressant för att det visar på något viktigt inom etymologin – att ordens betydelse ofta utvecklas med tiden. Från att ha varit etikett på en människa som inte gjorde viktig samhällsnytta, har ordet idiot fått betydelsen korkad, dum och till och med elak på många språk. Det lustiga är att även om grekiskan har påverkat andra språk, så har grekiskans egna ord för idiot ingenting med orden idios eller idiotos att göra. Den grekiska översättningen för idiot är kort och gott: vlakas. Och var det ordet härstammar ifrån är en helt annan fråga.  

Är ni sugna på att veta mer om ord och dess ursprung? Kommentera gärna nedan vilket ord vi ska djupdyka i härnäst!