Hur ska marknadsavdelningen klara löpande produktion av content?

Hur ska marknadsavdelningen klara löpande produktion av content?

Att börja arbeta med content marketing eller inbound marketing innebär ofta stora förändringar. Både i arbetsrutiner och tankesätt. Det handlar om att förflytta fokus från enstaka satsningar och printkampanjer till ett långsiktigt och löpande arbete med innehållsproduktion för digitala plattformar och kanaler. Ibland behöver man först och främst utbilda marknadsteamet i hur man kan arbeta effektivt med content-produktion. Som utgångspunkt behövs även en content-strategi som utvärderas och analyseras kontinuerligt.

Ett gott råd är att ha en inledande workshop för att få med alla på banan från start och se till att ni jobbar åt samma håll.

Här kommer ytterligare tre tips på hur ni kommer igång med content marketing:

Utse en redaktör

Redaktören, content managern eller den digitalt ansvariga, fungerar som spindeln i nätet och bär det övergripande ansvaret för att innehåll produceras löpande och i den form och omfattning som anges i content-strategin. Arbetsuppgifterna innefattar även:

    1. Att driva arbetet med att ta fram nya idéer, vinklar och teman för innehåll.
    2. Att planera produktion av inlägg, white papers, guider, artiklar och kanske filmer.
    3. Att gå igenom och kvalitetssäkra innehåll.
    4. Att ta kollegor eller frilansskribenters hjälp med att producera material.
    5. Att mäta, analysera och utvärdera arbetet löpande.

Redaktören, content managern eller den digitalt ansvariga behöver, förutom goda språkkunskaper och digitala färdigheter, ha en fingertoppskänsla för att hitta intressanta berättelser och vara bekväm i rollen som projektledare. Finns det ingen som är klippt och skuren för rollen är det dags att ta in en ny medarbetare. Ett alternativ är att anlita en redaktör som, under en övergångsperiod, hjälper till att engagera och utbilda teamet och hjälper till att producera innehåll.

Fördela arbetet och hitta rutiner

Dela ut ansvar och få alla att förstå sina nya ansvarsområden. Här är en tydlig content-strategi ett viktigt verktyg för att inte tappa fokus. Ta fram strategin under en workshop där alla i marknadsteamet är delaktiga i arbetet med att prata igenom syften, teman, innehåll och målsättningar. Det skapar engagemang och större lust att arbeta för och mäta framgångarna. Samarbeten med gästbloggare eller andra experter är ett sätt att dryga ut innehållet på ett sätt som skapar värde och lockar nya besökare.

Återanvänd material

Det kan verka svårt att producera nytt och unikt innehåll löpande. Glöm då inte bort att content kan användas om och om igen. Genom att justera, paketera om eller anpassa publicerat innehåll ser du till att få ut med mesta av ditt innehåll och erbjuda läsning för olika målgrupper. Här kan du läsa mer om hur återvinning av content går till.

Stockholms Skrivbyrå hjälper små och stora företag att få igång arbetet med content marketing och hitta sätt att arbeta effektivt med contentproduktion. Vill du höra mer når du oss här: hej@stockholmsskrivbyra.se eller 08-5560 4200.