Hitta ert gemensamma tonläge – 4 tips för att skapa en tonalitet

15 sep 2022

Hitta ert gemensamma tonläge – 4 tips för att skapa en tonalitet

För att bygga och upprätthålla ett starkt varumärke, som håller i längden och når igenom bruset, krävs inte bara att du skapar mycket content. Innehållet och varumärket måste också ha en genomgående tråd, både visuellt och i text. Är ni flera som skriver texter och vill förbättra er marknadsföring underlättar det ha en tonlägesguide med riktlinjer för hur ni pratar med era kunder. 

Här kommer fyra tips för att hitta ert gemensamma tonläge:

1. Skapa en tydlig tonalitetsguide

Tonalitet, tonläge, eller tone of voice som det också kallas, ska fungera som riktlinje och regelverk för ert varumärkes språkliga uttryck. Att skapa en tydlig guide är ett effektivt sätt för alla att veta vad som gäller; hur ni skriver och hur ni inte skriver. Ska ni exempelvis ha ett formellt språk eller mer avslappnat? Lekfullt eller professionellt? Dessa är några exempel på vad en tonalitetsguide bör innehålla.

2. Gör er research

Ta reda på vilken målgrupp ni kommunicerar för och vad för typ av text och innehåll som är intressant och relevant för dem. Omvärldsbevakning ger inblick i hur branschen och konkurrenterna snackar. Hur pratar andra med sina kunder? Vad kan ni göra bättre? Att vara väl insatt i såväl bransch som målgrupp hjälper er att bli tydligare i ert tonläge. Ett sätt att lättare skapa sig en bild av vem målgruppen är, är att skapa personas.

3. Forma en budskapshierarki

En budskapshierarki är en strukturerad marknadsföringsmodell utformad för olika målgrupper. Den visar förslag på hur du kommunicerar till en specifik målgrupp, och vad som motiverar målgruppen. Och även deras köpfaktorer, känslomässiga aspekter och vad som motiverar dem. Budskapshierarkin går hand i hand med tonalitetesguiden och underlättar för er som vill stärka er digitala närvaro och skapa bra content.

4. Planera!

Genom att planera ert content i god tid undviker ni spontana texter som inte är tillräckligt genomarbetade och kanske riskerar att avvika från tonaliteten. Att skapa en contentkalender månadsvis underlättar arbetet för ert team då ni tillsammans kan sätta både tema och tonalitet i förväg. Här finns fler tips om hur ni håller igång en effektiv contentproduktion.

Få hjälp med att hitta ert gemensamma tonläge

Vi på Stockholms Skrivbyrå håller regelbundet workshops med kunder för att ta fram manualer för tonalitet, contentstrategi, content marketing. Vi producerar även innehåll för digitala kanaler. Hör av dig till oss om du vill veta mer om hur vi jobbar.

En sista grej… glöm inte det visuella

Att ett utarbetat tonläge är viktigt har vi etablerat. Men vi får inte glömma att form- och bildspråk är minst lika viktigt för att bygga ett starkt varumärke. Vårt tips är att ta fram en grafisk manual om ni inte redan har en. Och att jobba med mallar för olika typer av innehåll. Dyk in i vår guide om Visual Content Marketing och fördjupa dig i hur ni kan jobba med färg och form för att ta ert innehåll till en ny nivå.

Mer läsning om content och digital marknadsföring: