Fika – var kommer det folkkära ordet ifrån?

16 aug 2021

Fika – var kommer det folkkära ordet ifrån?

Hösten är snart här, och med den gula löv och kyligare väder. Det innebär också mysiga aktiviteter såsom krispiga promenader och häng på mysiga fik. Fika är ett ord som säkerligen väcker någon slags känsla hos de flesta. Vi svenskar verkar ha en alldeles särskild relation till fika – både på jobbet och hemmavid är det ett mycket välkommet och i många fall obligatoriskt inslag, speciellt på hösten och vintern.

”Att ta en fika” är ett brett begrepp som innebär olika saker för olika människor. För många är det bara ett annat ord för att dricka kaffe eller te, medan det för andra är självklart att förtära något ätbart i samband med en fika. Men vad betyder ordet egentligen? Var kommer ordet ifrån? Det ska vi försöka ta reda på.

1700-talsfika

Det äldsta spåret av ordet fika hittar vi i västgötaknallarnas språk som användes redan på 1700-talet. Språket kallades månsing och hade en grund i svenskan, med inslag av ord från romani och finska. Andra ord som hittats i månsing är tjacka (köpa), paj (rock) och lattjo (bra).  

Kaffe blev till fika

Kaffe var från början rent teoretiskt ett enskilt begrepp för förtäring av drycker. Med tiden har fika blivit synonymt med en social stund präglad av gemenskap, någon form av dryck och något ätbart. På så vis har begreppet kastats om och glidit vidare – till ett samlat begrepp där både dryck och ätbara ting ingår.

Vissa hävdar att fika är en omkastning av stavelserna i ordet kaffe eller kaffi. Kaffe är från början ett turkiskt ord, kahve, som betyder brygd. Det sägs även att ordet kaffe kan kopplas till en region i Etiopien där den första kaffebönan odlades.

Militära kaffekoppar

Det finns också en helt annan historia gällande ordets ursprung. Enligt vissa källor hade militären i början på 1900-talet plåtkoppar som de drack ur på arbetsplatsen, där texten ”FIK”, en förkortning av kårens namn, prydde framsidorna av kopparna.

”FIK” blev till verbet att fika när kopplingen gjordes att man skulle gå och ta en kopp ”fik”. Hur sann den här teorin är vågar vi inte ge några besked om – men det är tydligt att ordet har funnits i många olika sammanhang sedan lång tid tillbaka.

Fika i fängelset

Vi har grävt i arkivet och fått nys om ytterligare en teori kring ordets härkomst. Sedan 1910 har fika varit ett registrerat ord i Sverige, och det ska redan då ha använts av intendenterna på fängelset Långholmen i Stockholm och ha varit slang för att dricka kaffe.

Många olika teorier – vilken stämmer?

Vi kan definitivt konstatera att det finns en del spridda teorier när det kommer till ordets ursprung. Det går också att konstatera att det inte verkar finns en teori som helt säkert är den rätta. Kanske kan vi i alla fall slå fast vid att idén om att fika härstammar från ordet kaffe verkar vara både trolig och relevant.  

Vill du fika med oss?

Ordkunskap kan vara riktigt intressant och klurigt – men en fikarast då och då är viktigt att ta. Vill ta en fika med oss och prata ord, marknad och kommunikation? Vi har ett stort nätverk av skrivande experter som kan skapa innehåll för digitala kanaler. Hör av dig på hej@stockholmsskrivbyra.se.

Nyfiken på fler ord?

Ordet deadline – har det med död att göra?

Ordet ok – vad betyder det?

Feedback – vad betyder det?

Nya Corona-ord. Pandemins spår i svenska språket.

Ordet lagom – var kommer det ifrån?