Är de och dem på väg att ersättas av dom?

31 mar 2022

Är de och dem på väg att ersättas av dom?

Att skilja på de och dem i skriven form kan vara klurigt. Många tar genvägen och skriver dom. Andra tycker att den förenklade formen hör hemma i talspråk. Frågan om de och dem ska bytas ut mot dom har diskuterats sedan 60-talet och nu är debatten igång igen. 

De och dem rör upp känslor

De och dem är enligt många de korrekta formerna att använda, men diskussionen om att gå över till dom har varit igång länge. Förespråkarna tycker framför allt reformen borde ske för enkelhetens skull. Även om många upplever att det är svårt att skriva rätt, finns en stark röst för att behålla de och dem. Språknördarna förfasas över felanvändning av dessa pronomen och det finns ganska roliga facebook-grupper med just detta ämne som tema.

När Jan Guillou blandade alla tre former i romanen “Ondskan” rörde det också upp känslor. Och en undersökning gjord av Språkrådet visar att acceptansen för stavningen dom har ökat, men att många ändå vill behålla de gamla formerna. Här kan du läsa mer om dom-debatten.

Är dom-reformen på gång?

Eftersom de och dem är ord som saknas i talspråket kämpar lärare med att lära sina elever ett korrekt användande av detta kluriga pronomen. Egentligen är det inte jättekrångligt, det här med de och dem. Om vi ska prata det grammatiska är det så här: 

De används för subjektet, alltså den som utför en handling.
Dem används för objektet, alltså den som utsätts för handlingen.

Kanske har elever idag svårare att skilja på subjekt och objekt än förr? Många gymnasielärare tycker ändå att det är värt mödan att lära ut ett korrekt användande och att man ska fortsätta bannlysa ordet dom i elevernas texter. Däremot har gymnasieläraren Henrik Birkebo länge hävdat att det är dags att gå över till det mer lättanvända dom. I det här klippet på SVT kan du höra vad han tycker.

Anders Svensson, chefredaktör för Språktidningen, syns också i klippet ovan. Han spår att förändringen är på gång och att något mediehus, som anser sig mer framåt än andra, snart kommer att överge de traditionella formerna och börja använda dom. Vi på Stockholms Skrivbyrå följer utvecklingen med spänning.

Uppdatering i september 2022:
I en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Språktidningen visar det sig att en dom-reform har ett svagt stöd hos svenska folket. Chefredaktör Anders Svensson tror att många upplever ett symboliskt värde i de och dem – att svenskan inte bör försämras genom att bli mindre “korrekt”. 39 procent av de 1 030 tillfrågade personerna vill hålla kvar vid de och dem, och 26 procent vill gå över till dom.

Hur skiljer jag på de och dem?

Hör du till skaran som tycker att det är klurigt att skilja på de och dem, men ändå inte vill gå över till formen dom?  Det finns ett knep!

Testa dina meningar genom att byta ut “de” mot “vi” och “dem” mot “oss”. Nu hör du nog direkt vad som är korrekt!

Hur viktigt är det att skriva rätt?

Om du frågar oss språknördar kan du med ett felskrivet de eller dem i en text stjäla fokus av läsaren som i värsta fall kan uppleva det som störande. Jobbar du med att skapa innehåll i marknadsföringssyfte är det extra viktigt att texten är korrekt skriven, eller hur? 

Vi på Stockholms Skrivbyrå tycker att det är intressant när ord rör upp känslor. Det är spännande att följa utvecklingen av språket och se hur vi som använder språket påverkar denna förändring.

Vad tycker du? Ska vi slopa de och dem och låta dom bli rumsrent, en gång för alla?

Vill du läsa mer eller ha hjälp?

Att ha stenkoll på grammatiken är inte helt lätt, inte ens för den mycket skrivvana. Om du vill läsa mer om ord, språk och skrivande finns det massor att läsa här på bloggen.

Om du vill ha hjälp med att skriva texter får du gärna höra av dig till oss! Nå oss när som helst på hej@stockholmsskrivbyra.se