En webbredaktör är en tusenkonstnär

En webbredaktör är en tusenkonstnär

Idag ställs höga krav på webbredaktören. Med ett övergripande ansvar för planering av innehåll och struktur, krav på hög publiceringstakt och närvaro i sociala medier måste den som är webbredaktör vara något av en allkonstnär.

Webbredaktörens roll har förändrats

I takt med att de digitala lösningarna och vi som användare har mognat har även webbredaktörens roll utvecklats. För tio år sedan räckte det ofta att kunna uttrycka sig hyfsat i text, behärska enklare bildhantering och ha ett intresse för webb och kod för att man skulle få ansvaret för ett företags webbplats. Publiceringsverktygen var krångliga och möjligheterna att påverka design och utseende var begränsade för den tekniskt okunnige.

Idag finns det publiceringsverktyg som gör att vem som helst kan få upp en enklare webbplats eller producera ett nyhetsbrev som ser fint ut. Istället ställs nu större krav på webbredaktören som innehållsproducent.

En digital innehållsproducent

Som webbredaktör, eller digital redaktör, ska man behärska många moment. Man sköter strategisk planering av innehåll på kort och lång sikt och skriver kärnfulla texter med rätt budskap och ton. Bildhantering, redigering, publicering och löpande underhåll och utveckling av webbplatsen eller intranätet ligger ofta på webbredaktörens bord och rollen kräver god kunskap om sökordsoptimering och vana att arbeta med olika verktyg för analys.

Webbredaktören arbetar oftast även med strategisk kommunikation i sociala medier och det kräver god kunskap om verksamhetens mål och målgrupper och en god känsla för vad som fungerar i de olika kanalerna.

En noggrann och analytisk kreatör

Webbredaktören använder sig av olika marknadsföringskanaler och det kräver analytiskt tänkande, stor initiativförmåga och flexibilitet. Ofta tar redaktören en projektledarroll och har förmåga att se möjligheter i stora och små projekt.

På samma gång som webbredaktören måste kunna arbeta strategiskt och kreativt ställs det höra krav på effektivitet och noggrannhet. Det är viktigt att material publiceras och utvärderas kontinuerligt och att det som publiceras är korrekt och ser snyggt ut.En del av redaktionen eller ensamspelare
Webbredaktören på det mindre företaget sköter ofta företags webbplats, intranät och kommunikationen i sociala medier. På det större företaget brukar det finnas en hel webbredaktion som arbetar tillsammans för att fylla de digitala kanalerna med relevant innehåll som är anpassat till de olika målgrupperna.

Behöver du anlita eller anställa webbredaktör?

Stockholms Skrivbyrå har flera riktigt duktiga webbredaktörer, innehållsproducenter och copywriters som kan digital marknadsföring. Många av dem finns tillgängliga för löpande arbete på deltid eller heltid. Vår systerbyrå Knack Rekrytering kan även hjälpa till med rekrytering av webbredaktörer och innehållsproducenter.