Effektiv contentproduktion – så får du till det

09 feb 2022

Effektiv contentproduktion – så får du till det

Att få till den där löpande och täta produktionen av content som krävs i digitala kanaler idag är inte helt lätt. Man sitter kanske på en massa idéer, men det är tungt att dra igång maskineriet. Känner du igen dig? Då har du hamnat rätt. I det här inlägget ger vi tips på hur du får till en effektiv contentproduktion i dina egna digitala kanaler.

Konsekvent och bra innehåll

Det är viktigare att publicera content regelbundet än att du ska få ut så mycket som möjligt. Alltså behöver du inte slita ditt hår för att få ut flera inlägg i veckan, på din webbplats och/eller i sociala kanaler. Lägg ribban på den nivå du tror att ni mäktar med och fokusera istället på att få ut content som faktiskt skapar engagemang. Så länge du är konsekvent och inte låter det gå flera månader mellan postandet. Risken finns annars att dina mottagare glömmer dig om det går för lång tid mellan inläggen. Testa och utvärdera efter en tid för att avgöra vilken takt för produktionen som är rimlig.

Skapa en contentkalender

Sätter du en strategi och en plan för ditt content så kommer produktionen att bli lättare. Det minskar risken att hemsidan ligger livlös i flera månader, eller att du stress-skriver ett inlägg när månaden börjar lida mot sitt slut. Skapa tydliga rutiner för produktionen och använd gärna smarta verktyg som Trello eller Monday för planeringen. Få med dina kollegor på tåget genom inspirerande workshops.

Återanvänd, bryt ner och paketera om material

Har du en blogg du uppdaterar frekvent med intressanta inlägg? Toppen! Du har en fantastisk källa för innehåll. Exempelvis kan du återanvända tidigare material genom att skriva om och hitta en ny vinkel. Bryt ner ett inlägg i några kärnfulla captions för sociala medier. Eller varför inte skapa en reel eller en story där du eller någon av dina kollegor delar med sig av några tips från blogginlägget?

Utvärdera vilket innehåll som funkar

För att arbeta med content marketing så effektivt som möjligt krävs en genomtänkt strategi. Det behöver inte vara komplicerat. Viktigast är att ni har formulerat syfte, målgrupp, tonalitet och önskat resultat. Det skapar en stadig grund för contentplaneringen.

För att produktionen ska bli så effektiv som möjligt vill ni inte sitta och skapa innehåll som inte ger något, eller hur? Även om ni har en genomtänkt strategi och en hypotes för vilket innehåll som går hem kan ni inte veta med säkerhet om det funkar förrän ni testar. Därför behöver ni mäta och utvärdera vartefter. När ni har mer kännedom om vad som väcker intresse blir också innehållsproduktionen roligare och enklare. Google Analytics är vad de flesta använder för analys och mätning. Semrush är ett annat analysverktyg där du även kan planera för din sökordsoptimering genom en rad smarta funktioner.

Effektiv contentproduktion bör vara en gemensam insats

Det är bra att ha en utsedd person som har det huvudsakliga ansvaret för contentproduktionen. Exempelvis en redaktör, content manager eller social media manager. Denna person ser till att produktionen sker, att innehållet har rätt tonalitet och jackar in i content-strategin. Tänk däremot på att inte lägga allt ansvar på denna person. Att lyckas nå ut i digitala kanaler som företag är ingen lätt uppgift, och mår bra av delat ansvar. Vill ni bli mer effektiva i produktionen krävs det en insats från flera olika människor i verksamheten. Även om alla inte kan skriva, filma eller fota, så finns det något alla kan bidra med. Vare sig det är att sätta strategier, mäta och analysera, eller att bidra med värdefull kunskap som kan översättas till intressant innehåll.

Underlätta för produktionen med tonlägesmanual och personas

Om ni är flera som ska producera content rekommenderar vi att ni skapar en så kallad tonlägesmanual, om ni inte redan har en, som beskriver hur ni som varumärke pratar. Detta för att se till att ni har samma röst och använder samma ordval genomgående i er kommunikation. För att ett budskap ska nå fram till rätt målgrupp, kan ni skapa personas. Det är fiktiva personer framtagna för att skapa en tydlig bild av er målgrupp. 

Lycka till!

Effektiv contentproduktion: Workshops, redaktionell planering och produktion

Stockholms Skrivbyrå hjälper små och stora företag att komma igång med effektiv contentproduktion och ta sin digitala marknadsföring till nästa nivå. Vi håller workshops, sätter strategier, skapar redaktionella planer och tar oss an stora och små skrivuppdrag. Vill du veta mer om hur vi jobbar? Hör av dig på hej@stockholmsskrivbyra.se.