Effektiv digital kommunikation behöver inte vara så svårt