Demonym, akronym, homonym – vad betyder de?

04 aug 2017

Demonym, akronym, homonym – vad betyder de?

Demonym, akronym, homonym. Visste du att det svenska språkets ordförråd består till femtio procent av latin? Efter hundratals år av konstant influens från språk som engelska, tyska och franska, har de forntida glosorna vandrat upp längs Europa ända upp till Skandinavien för att smälta samman med vår nordgermanska språkstam.

Latinet lånade i sin tur mycket av det grekiska språket. Typiska ord som vi stöter på är ordändelsen –nym, som i synonym och homonym. Men vad betyder egentligen nym, och hur många fler känner du till? Förläng ditt ordförråd med fem nya nymer och gläns lite extra vid middagsbordet under höstkvällarna!

Synonym

Den kanske vanligaste nymen vi finner i det svenska språket är synonym. Nym är en ordändelse, alltså ett suffix. Nym är latin men har sitt ursprung i grekiskans onyma/onoma och betyder namn. Syn är ett prefix, en förstavelse. Syn kommer också från grekiskan via latinet, och betyder med/tillsammans/sammansatt. Synonym blir därför: samma namn eller tolkning av.

I dagligt tal använder vi synonymer som retorisk figur för att variera språket och inte upprepa ord på ord. Exempel på synonymer till ord är glosa, term och vokabel.

Antonym

Antonym betyder motsatsord, alltså är antonym en synonym till motsatsord. Hänger du med?Prefixet Anto– kommer från latinet och grekiskan, och betyder, som redan nämnt: mot. Exempel på antonymer är glad-ledsen, ljust-mörkt, starkt-svagt.

En bra minnesregel är att antonymens egna antonym är inget mindre än: synonym. 

Akronym

En akronym är en initialförkortning bildat av begynnelsebokstäverna. Vissa menar att vad som skiljer en svensk akronym från exempelvis en förkortning är att akronymens bokstäver ska kunna utläsas som uttalbara ord till skillnad från en vanlig förkortning. Till exempel är AIK (Allmänna Idrottsklubben) en förkortning medan HIF (Hammarbys Idrottsförbund) är en akronym.

Andra exempel på akronymer är:

Saab: Svenska Aeroplanaktiebolaget

Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

OSA: Om Svar Anhålles

Demonym

Prefixet Demo- är välkänt från det ofta förekommande ordet demokrati: folkstyre. Demonym betyder därför folknamn eller invånarnamn: svenskar, senegaleser och japaner. Ibland har invånarna från en plats fått sin demonym av platsen själv, men i andra fall är det invånarna själva som har fått ge namn till platsen. Till exempel är Danmark uppkallat efter danerna, Frankrike efter frankerna och Thailand efter thai.

Homonym

Homo- betyder liknande. Homonyma ord är därför sådana som stavas likadant, låter likadant – men betyder olika saker. Exempel på en homonymer är:

får (verb: att få) – får (substantiv: djur)

sticka (verb: att sticka) – sticka (substantiv: träflisa)

lager (substantiv: lagerlokal) – lager (substantiv: skikt)

Mer läsning