Copywriter för medicin, IT, teknik och ekonomi

13 jan 2023

Copywriter för medicin, IT, teknik och ekonomi

Söker du en copywriter för medicin, IT, teknik eller ekonomi? Vissa ämnen och målgrupper kräver att den som skriver har god ämneskunskap för att kunna skriva korrekta texter som når fram till läsaren på rätt sätt. På Stockholms Skrivbyrå har vi copywriters och journalister med djup kunskap och erfarenhet. Både när det gäller professionell textproduktion och specialistområden som IT, teknik, medicin, life science och ekonomi. Vi har alltid konsulter redo för marknads- och kommunikationsavdelningar som behöver avancerad skrivhjälp. 

När behövs copywriters eller content writers med specialistkunskap?

Ibland får vi förfrågningar från verksamheter som söker en copywriter för medicin, IT, teknik eller ekonomi, eller som är proffs på försäkringar eller fackliga frågor. Även om vi har sådana konsulter, brukar vår kontrollfråga vara: är målgruppen kunnig inom ämnet? Ibland är det nämligen en nackdel att som skribent vara för insatt i ämnet. Det gäller framför allt om den som ska läsa texten har knappa kunskaper.

Copywriterns uppgift är att lyfta fördelarna med en produkt eller tjänst, att förklara saker och locka till läsning. Därför kan det vara en fördel att komma med kunskaper som ligger på samma nivå som målgruppens. En duktig copywriter eller teknisk skribent kan även med kunskapsluckor inom ett specifikt ämne ställa nyfikna frågor och samla kunskap. Det kan leda till välskrivna texter som når fram till och lockar en ganska okunnig läsare.

Om texterna istället ska attrahera och upplysa en målgrupp som redan är kunnig inom till exempel IT-säkerhet, antibiotika eller kryptovaluta blir det viktigt att den som skriver har förståelse för och djupare kunskap inom just det ämnet. 

Läkare, jurister, ekonomer och specialister av olika slag

Människor med stort intresse och djup kunskap inom ett visst ämne är ofta kräsna läsare. De märker direkt om en text inte är korrekt faktamässigt eller välskriven. Om innehållet är på en för simpel nivå för läsaren, eller om facktermer och begrepp används på fel sätt, kommer texten att läggas bort. Och förtroendet för avsändaren, och i värsta fall hela varumärket, rasar. 

Om du har texter som ska skrivas får du hjälp av oss. Antingen av en duktig copywriter, content writer eller SEO-skribent som är nyfiken och kan locka kunskap ur era experter och skriva texter till målgrupper som inte har så mycket förkunskap. Eller av någon som själv är expert och kan skriva texter som når fram till de riktigt krävande läsarna. 

Vi matchar dig med en copywriter för medicin eller med annan specialistkunskap

Hör av dig så matchar vi dig med en copywriter inom ett ämne som passar din målgrupp. Oavsett om du behöver några få texter eller om du söker någon för långsiktigt samarbete har du hamnat rätt!