Copy och content med AI2023-12-30T18:46:26+01:00

Copy och content med AI

AI inom marknadsföring och kommunikation

Ska en professionell copywriter eller en contentbyrå ta hjälp av AI när de skriver? Ja, ibland har vi stor nytta av ChatGPT, Bard och andra verktyg  Vi ser artificiell intelligens, AI, som en assistent som kan hjälpa oss att spara vår tid och dina pengar. Än så länge är det inte ett verktyg som på egen hand kan skriva texter åt oss. Det krävs kunskap för att få ut texter med rätt tonläge och som verkligen når fram till målgruppen.

Vill du veta mer om hur vi kan öka takten på din innehållsproduktion med AI?

Content med AI

Vi märker att många är nyfikna på hur de kan få hjälp av AI i arbetet med marknadsföring och kommunikation. Eftersom flera av oss på Stockholms Skrivbyrå föreläser och undervisar i ämnet delar vi gärna med oss av kunskap. Det är spännande att vi, tillsammans med våra uppdragsgivare, kan hitta nya sätt att samarbeta med generativ AI.

Generellt är AI till stor hjälp för den som vill spara tid. Men, verktyg som ChatGPT kan också stjäla väldigt mycket tid om du inte har kunskap om hur du bäst använder verktyget. Så, vill du använda AI för att skapa innehåll till digitala kanaler och sociala medier, testa, träna och läs på. Kunskap är, som så ofta, vägen till framgång.

Texter skrivna med AI

Vi har uppdragsgivare som vill att vi tar hjälp av generativ AI för att spara tid och andra som inte vill att vi arbetar så. Det går såklart att göra på båda sätt och vi anser att vissa texter passar väldigt bra att skriva med hjälp av AI, medan andra absolut ska vara skrivna av duktiga copywriters eller journalister. Utan inblandning av AI-teknik.

Om och hur vi ska använda AI i produktionen brukar vi reda ut när vi har vårt första möte med en ny uppdragsgivare. Finns det till exempel stora mängder text som ska skrivas om? Eller produkttexter som alla ska ha samma struktur? Då kan AI vara ett intressant hjälpmedel. Om vi däremot ska intervjua experter som besitter teknisk kunskap inom något ämne är det bättre att låta våra copywriters genomföra intervjuerna och skriva texterna. 

Vill du ha hjälp med löpande produktion av text och video? Vi blir en förlängning av ert team. Hör av dig »

Strategisk kommunikation med AI som stöd

Det bästa sättet att använda AI är att särskilja de olika delarna av skrivprocessen. I vår värld delar vi in skrivandet i: 

  • Idé och struktur
  • Inläsning och research 
  • Textproduktion och bearbetning
  • Faktagranskning och korrektur

För att kunna arbeta i de här olika faserna av skrivandet bör du ha koll på textens syfte, målgruppens behov och deras förkunskaper. Och inte minst, tonläget för ditt varumärke. Du behöver även fundera över vad texten ska berätta och vad som inte behöver vara med. De flesta texter är ju en del av en större helhet och bör samspela med annat som når mottagaren. Vi ser att AI kan vara till hjälp i alla faser.

AI-genererad text bygger på bra prompts

En prompt är frågan, eller beställningen, vi gör i AI-verktygen. En väl genomtänkt och tydlig prompt ger bättre svar än en alltför generell prompt. Vi som arbetar med AI varje dag bygger en kunskapsbank med värdefulla och användbara prompts, för att effektivisera och utveckla vårt sätt att arbeta. Det kan vi även hjälpa ditt team med. 

ChatGPT är ett språkverktyg

Det är lättare att få bra hjälp av AI om du redan har en förståelse för hur du ska kommunicera med olika målgrupper i olika kanaler. Vi märker att många som är ovana vid att skriva blir imponerade av de texter de får ut från ChatGPT.  Det är lätt att bli förtrollad av vackra ord. För tyvärr är innehållet, formuleringarna och värderingarna som kommer ut inte alltid så bra som de kan verka. Det kan bero på att ChatGPT är en språkmodell som är riktigt bra på att formulera sig. Men det gäller att vara väldigt noga med faktagranskning och korrektur.

Vill du ha hjälp med AI-copy eller låta oss lära upp ditt team?

Vi hjälper våra uppdragsgivare med både strategi och produktion. Även om vi i grunden är en kommunikationsbyrå med spets inom text, gör vi även design och film. Vi kan alltså delta i strategisk planering och sköta produktion och publicering på er webb och era digitala kanaler. Nu när många verksamheter ser över hur de på ett säkert sätt kan ta hjälp av AI blir vi rådgivare. Vi ser hur AI kan stötta marknadsföring och kommunikation utan att tumma på kvaliteten. 

Du kan alltså välja om du vill anlita oss som strategisk partner och innehållsleverantör, eller som rådgivare och coach i ert eget AI-arbete. Oftast vet vi inte förväg var vi landar, det visar sig först när vi har förstått er verksamhet och era utmaningar.

Vill du prata AI över en kopp kaffe?

Läs vår blogg

Lyckas med rörligt innehåll på sociala medier

29 februari, 2024|

Idag ser vi rörligt innehåll överallt på sociala medier – och det är kul! Det fångar ögonen, engagerar och sticker ut i bruset. Här går vi igenom fördelarna med att jobba aktivt med video som [...]

Bästa kommunikationsbyrån i Stockholm?

27 januari, 2024|

Vi får ibland höra att vi är den bästa kommunikationsbyrån i Stockholm. Det gör oss såklart väldigt glada och stolta. Oftast får vi beröm för att vi lyssnar bra, är snabba och skriver riktigt bra [...]

Trendspaning – content marketing 2024

29 november, 2023|

Det har hänt mycket inom digital marknadsföring det senaste året, inte minst tack, eller på grund av, AI. De trender vi har sett pekar på att 2024 blir året där vi fokuserar alltmer på AI [...]

Snart släpps Skrivskolan!

Skrivskolan kommer att erbjuda digitala kurser och
föreläsningar inom skrivande och digital kommunikation.

Go to Top