Content marketing – nå resultat med olika typer av texter

15 mar 2023

Content marketing – nå resultat med olika typer av texter

Att jobba med olika typer av texter inom content marketing är ett effektivt sätt att skapa nya affärer! Bra innehållsproduktion är en nyckel för att lyckas. Genom att publicera artiklar och landningsidor, sociala medie-inlägg och nyhetsbrev kan du locka till verkligt engagemang och intresse utan att behöva hårdsälja.

Är det svårt att hinna? Ta hjälp av en copy för att skriva olika typer av texter. Det snabbar upp möjligheterna att göra webben till din bästa säljare. Här hittar du en lista med de vanligaste typerna av text som används inom content marketing. Stockholms Skrivbyrå producerar den här typen av texter till olika verksamheter och delar tips om vad du kan tänka på om du vill lägga en beställning på text.

Content marketing-texter av olika slag:

Blogginlägg och artiklar

En aktiv blogg eller nyhetssida är en central del av en aktiv webbplats och en viktig del inom content marketing. Det är också ett ypperligt sätt att jobba med SEO och klättra högre upp i Googles sökresultat. Vad du väljer att skriva om beror självklart på vilken bransch du tillhör. Överlag roligt med ett varierat innehåll på bloggen. Att blanda tipsinlägg med trendspaningar och kunskapsinlägg är därför att föredra. 

Du kan beställa korta blogginlägg på bara 300 ord eller långa inlägg på 1000 ord eller fler, och allt däremellan. Vad som är en lagom längd på ett blogginlägg eller en artikel beror på flera saker. Ska du till exempel sökordsoptimera texten och hur mycket du kan säga om ett ämne och fortfarande vara relevant?

Captions till sociala medier

Text till inlägg i sociala medier brukar också kallas puffar eller captions. Syftet med texten kan antingen vara att kort och koncist ge allt innehåll till läsaren där och då. En annat mål kan vara att locka till klick för att driva trafik till webben eller driva till köp av en tjänst eller produkt. Att kombinera textinlägget med visuella eller rörliga element är nästan en nödvändighet för att skapa nyfikenhet och engagemang.

Att skriva texter till sociala medier kräver en skribent som tar hänsyn till kanalernas olika förutsättningar, bland annat var i köpresan de olika målgrupper befinner sig, vilket tonläge som hör hemma i olika kanaler och vilka tekniska förutsättningar som påverkar den som scrollar. En duktig copywriter kan vara nyckeln till att väcka intresse med en inbjudande text som får högre engagemang i sociala medier.

Kundcase/Success stories

Det absolut bästa sättet att få nya kunders förtroende är att låta någon annan berätta om hur bra ni är. Ett case om ett lyckat samarbete eller en nöjd kund är en effektiv metod för att visa upp er verksamhets framgångar utan att upplevas som säljiga.

När era kunder får berätta om sin verksamhet kan andra liknande företag känna igen sig och bli intresserade. Och när de i kundcaset får uttrycka sina egna åsikter och berätta om varför de är nöjda väger det tungt.

Ett kundcase bygger ofta på en intervju med kunden och kombineras gärna med statistik eller andra resultat som styrker samarbetets framgång. Du behöver inte skriva för att övertyga läsaren. Kundcase kan med fördel ligga som en underkategori på bloggen eller ha en separat sida på webben.

Det är en effektiv metod inom content marketing för att visa på ditt företags värde och nytta. Vi gör ofta både skrivna och rörliga case som stärker varandra. De filmade casen produceras då av vår systerbyrå Filmbyrån i Stockholm.  

Native-artiklar

En artikel som du ser som annons i en betald kanal, som till exempel en helsida i en tryckt tidning eller online, brukar kallas native. Detta är ett bra alternativ om ni vill synas i media men har svårt att få journalister att skriva om er.

Nativeartikeln är en typ av annons som ser ut som en vanlig nyhetsartikel, men med en markering om att det är en annons. Målet med en native är att läsaren ska uppfatta texten som en del av det redaktionella innehållet, snarare än som en annons. Därav namnet native. Numera blir det allt svårare att skilja en native från en vanlig artikel.

Nedladdningsbara guider, white papers och e-böcker

Kan ni mycket om något? Dela då er kunskap i ett matigare format. Det ger läsaren möjlighet att fördjupa sig i ett visst ämne och få en positiv bild av företaget. För er innebär det en möjlighet att bjuda på kunskap, utbilda kunderna och bygga ert varumärke som experter.

Det kan ta lång tid att producera en guide, white paper eller e-bok, men det är ofta långsiktigt lönsamt. Dessutom kan du dela guiden i utbyte mot en mejladress för att få in nya leads. 

Inom content marketing kan guiden vara det ultimata slutmålet efter att man publicerat flera olika typer av texter. Där man kanske startar med en sociala medie-inlägg som lockar till läsning av ett blogginlägg, som i sin tur driver läsaren till en ladda ned en djupgående guide om ämnet. Ofta kallas guider och white papers, som laddas ner i utbyte mot kontaktinformation, för gated content.

Mailadresserna kan sedan användas för att fortsätta dela kunskap och kommunicera, ofta med hjälp av marketing automation-verktyg. Att på det här sättet locka och kommunicera medvetet med olika målgrupper genom hela köpresan är en viktig del av den marknadsföringsmetod som kallas inbound marketing. 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev är ett effektivt sätt att nå ut direkt till en målgrupp med ett utvalt budskap eller med ett urval av relevanta nyheter. Innehållet i ett nyhetsbrev kan skilja sig mycket åt, beroende på både målgrupp och syfte med brevet. Ett internt nyhetsbrev kan berätta om sådant som bara är intressant för de som arbetar inom organisationen, medan ett externt nyhetsbrev behöver bjuda på mer.

I dag blir vi bombarderade av budskap i många olika kanaler, så det är viktigt att hitta smarta sätt att stå ut från bruset. Det är klokt att välja och vårda innehållet i utskicken noga. En prenumerant är mycket värd och missbrukar du förtroendet genom att spamma eller skicka information som inte är relevant och intressant, riskerar att tappa dina läsare. Kom ihåg att e-postmarknadsföring bara fungerar om mejlen ger värde till läsaren och du skickar ut med lagom frekvens. 

Det finns flera bra verktyg för att skicka ut nyhetsbrev och du får snabbt rapporter om vilka som har öppnat och klickat på de olika länkarna i utskicket. Här kan du läsa våra tips på hur du skriver ett lyckat nyhetsbrev.

Pressmeddelanden

Ett pressmeddelande är till för att informera om en specifik nyhet. Det kan exempelvis handla om en lansering av en ny produkt, anställning av en ny medarbetare eller någon annan aktuell händelse i verksamheten. Medan man tidigare har skrivit pressmeddelanden för att locka journalister och andra inom redaktionell media, kan pressmeddelanden idag skapa uppmärksamhet på flera sätt.

De kan exempelvis fungera som grund för publicering i sociala medier, på webben eller i nyhetsbrev, och du kan använda dem för att nå influencers och branschfolk. De kan alltså vara till stor nytta som en del av er content marketing eftersom de, med rätt spridning, kan skapa nyfikenhet om ert varumärke, en produkt eller en nyhet. Ett lyckat pressmeddelande sticker ut och väcker intresse. Här kan du läsa om hur du skriver ett pressmeddelande.

Produkttexter och tjänstesidor

En bra produkttext eller tjänstesida ger tydlig och hjälpsam information om en produkt eller en tjänst, och är en viktig del i arbetet med att driva försäljning. Man kan tro att dessa typer av texter enbart ska vara informativa, men ofta blir det lättare att locka till köp om texterna innehåller lite storytelling och känsla. Du vet väl att de flesta tror att de fattar köpbeslut utifrån fakta? Trots att vi i varje steg av köpprocessen blir påverkade av personliga, sociala och psykologiska faktorer?

Beroende på produkt och målgrupp bör vi skriva produkttexter med ett tonläge som passar situationen; de kan vara personliga, lekfulla, mycket detaljrika eller strukturerade på ett visst sätt.

Google premierar unika texter, därför är det smart att skriva egna texter istället för att kopiera in befintliga texter från exempelvis en leverantör. Att publicera samma text på flera ställen kan förstöra möjligheten att ranka högt hos Google. Så produkttexter och tjänstesidor bör vara unika och optimerade på relevanta sökord.

Sökmotoroptimerade texter

Sökmotoroptimering består av flera delar. En sida som rankar bra är ofta välbyggd på så sätt att den har en bra struktur och design. Den är inte bara snygg och lättnavigerad för besökaren, utan även för Google. Ofta läggs detta arbete på utvecklare och designers som kan sköta en stor del av optimeringsarbetet.

En viktig del för att ranka högt i Googles sökresultat är att ha sökmotoroptimerade texter på webbplatsen. Nästan alla texter på en webbplats kan vara sökmotoroptimerade – till exempel blogginlägg, landningssidor, kundcase, artiklar och produkttexter. Det knepiga med att skriva SEO-texter är att skriva så att Google hittar rätt, utan att tumma på läsarens upplevelse. Med hjälp av en riktigt vass SEO-skribent kan du då hjälp med att balansera de båda delarna. Och skriva texter som både människa och maskin tycker om! 

UX-copy eller UX-writing

UX står för User Experience. Det handlar alltså om besökarens upplevelse vid ett besök på en webbplats, i en app eller någon annan digital plats. En bra användarupplevelse kräver genomtänkt design ihop med väl valda ord som guidar användaren.

Du hittar UX-copy i till exempel menyer, knappar, hjälptexter, chatbotar, felmeddelanden och andra delar av en digital kanal eller tjänst. UX-copy ska vara hjälpsam, tydlig och ha rätt tonalitet som passar varumärket.

Ofta handlar det om att jobba med design och ord för att öka konvertering, se över onboarding-processer och skapa engagemang. Vårt råd till alla som ska ta fram en ny webbplats eller app är att ta in en UX-writer tidigt i processen för att design och ord ska samspela. Vi har flera duktiga UX-writers som arbetar med stora och små projekt och på olika språk. 

Videomanus

Rörligt material, alltså video, är nu större och viktigare än någonsin i digitala kanaler. En film som ska marknadsföra något eller bygga ett varumärke kan du göra på många olika sätt och grunden är ett välskrivet manus. Först och främst behöver du en plan för videons innehåll, en stil och ett grepp och idéer om hur budskapet bäst kommer fram. Sedan behöver du ord, oavsett om de ska sägas, skrivas eller bara höras.

En förutsättning för att nå fram i sociala medier och andra snabba kanaler är att filmen fångar tittarens intresse omedelbart. Du har bara en sekund på dig att fånga intresse och för att hålla kvar tittaren behöver du förmedla mycket på kort tid – det finns inte tålamod för långsamma intron. En copy med koll på videoproduktion kan hjälpa dig att skriva ett videomanus som ser till att budskapet förpackas på ett sätt som passar målgrupp och kanal.

Webbtexter och landningssidor

Att ha en tydlig, sökordsoptimerad och välfungerande webbplats är a och o för att få potentiella kunder att hitta rätt. Här är innehållet i webbtexter och på landningssidor av allra största vikt. Texterna ska vara tydliga, lättillgängliga, bra strukturerade och visa på värdet med din tjänst direkt. Beställer du text till webb- och landningssidor från en expert kan du få hjälp med att skriva texter som följer ert tonläge, talar till era målgrupper, driver affärer och bygger varumärke.

En copywriter eller content writer som är van att arbeta strategiskt med seo i textproduktionen kan göra underverk. Texterna kan dessutom spridas eller paketeras om och på så sätt få stor synlighet i nyhetsbrev, sociala medier och kunders eller samarbetspartners kanaler.  

Översättningar

Ska du översätta texter för att nå ut till kunder på andra marknader? Då är det bra att tänka på att det ofta inte räcker att översätta texten rakt av, eftersom även du även kan behöva anpassa innehållet och tonläget. I alla fall om du vill att din målgrupp ska uppfatta budskapet och ditt varumärke på samma sätt som målspråket. Du kan behöva ta hänsyn till kulturella skillnader och referenser, humor och uttryckssätt. 

Vi kallar den här typen av översättning för transkreation, adaption eller helt enkelt copy-översättning. Våra översättare är copys som skriver på sitt modersmål, för att kunna uttrycka sig med alla specifika nyanser i språket och med målgruppen i åtanke. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan en översättare och copy-översättare. 

Content marketing kräver ibland olika expertis för olika typer av texter

Att ta hjälp av en skrivande expert för ditt företags texter är ett ypperligt sätt att se till att de håller måttet i dagens digitala landskap. Det är inte alltid helt lätt att prata om sin verksamhet när man själv är för insyltad i den. Därför kan det vara skönt att överlåta jobbet till någon som kan se verksamheten utifrån och producera innehåll som både dina målgrupper och sökmotorerna gillar. Här kan du läsa mer om fördelarna med att ta in en extern content marketing-byrå för din innehållsproduktion.

Ett stort nätverk av copys, content writers och seo-skribenter för olika typer av texter

Vi är digitala kommunikatörer, copywriters, SEO-skribenter, copy-översättare, webbredaktörer och tekniska skribenter. Alla har koll på content marketing och vilka texter som fungerar i olika kanaler. Vi har stor kunskap om sökordsoptimering, analys och publicering i olika verktyg.

Vill du beställa en text?

Vi är tillgängliga för beställning av enstaka texter eller löpande arbete på deltid eller heltid. Säg hej till oss om du är sugen på att beställa en text!