Ökat engagemang med texter som lyfter goda exempel

29 nov 2022

Ökat engagemang med texter som lyfter goda exempel

– Skrivbyrån levererar alltid med hög kvalitet, så det känns tryggt att lämna över jobbet till dem, säger Erik Lindén, Kommunikationschef hos Vårdföretagarna. Det började med en googling 2019 och sedan dess har Stockholms Skrivbyrå fått förtroendet att skriva texter för Sveriges ledande organisation för vård- och omsorgsgivare.

Kommunikation till en bred målgrupp

– Det finns en bild av vården och omsorgen som inte alltid stämmer överens med verkligheten. Många tror att ett äldreboende handlar om förvaring och att vården inte alls fungerar. Majoriteten av Sveriges äldreboenden håller hög kvalitet, är moderna och erbjuder en meningsfull verksamhet. De som jobbar där är ofta stolta och de som bor där trivs. Att visa upp allt bra som våra medlemsföretag gör är en viktig uppgift för en branschorganisation, säger Erik Lindén.

Totalt fyra personer arbetar med kommunikation, press, marknadsföring och opinionsbildning hos Vårdföretagarna. De kommunicerar med sina 2000 medlemsföretag, med politiker och allmänhet. Dessutom vill de skapa ett större intresse för vården som arbetsgivare.

Konsulter med värdefull spetskompetens

Kommunikationsavdelningen på Vårdföretagarna har fulla kalendrar och varje dag behöver de prioritera vilka frågor som ska hanteras.

– Visst har vi funderat på att anställa en kommunikatör till, men bra konsulter besitter en spetskompetens som är svår att hitta i en bred kommunikatörsroll. Skribenterna på Stockholms Skrivbyrå är snabba, proffsiga och fattar grejen, så det är enkelt och tryggt att låta dem hantera vissa delar av vår kommunikation, säger Erik.

Framgångscase blir effektiv marknadsföring

– Oftast hjälper vi till med att skriva artiklar, vi kallar dem framgångscase, om medlemsföretagens verksamheter. Ett beskrivande case är ett utmärkt sätt att marknadsföra något på ett lagom skrytigt sätt. Det ger en bra bild av vad olika verksamheter gör, vilka utmaningar de löser, hur de gör det och varför de gör det så bra, säger Anna Carlstedt, copywriter på Stockholms Skrivbyrå.

Den här typen av referenscase innebär att Skrivbyrån gör research, genomför telefonintervjuer, skriver texterna, sköter all korrektur och tar fram bilder. De färdiga artiklarna har många användningsområden; efter att ha publicerats på Vårdföretagarnas webbplats sprids de i sociala medier, nyhetsbrev och annonsering. Även den verksamhet som texten handlar om kan dela artikeln med sina boende, anhöriga och i digitala kanaler.

Att skriva case kräver research och förståelse

Erik Lindén på Vårdföretagarna är en van textbeställare och förstår vikten av att ge en bra brief och hur han kan skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad leverans:

 – Jag ser alltid till att ta höjd för att ge skribenten tid att läsa in sig på ämnet. Jag tror att många snålar in på det och vill att konsulten ska köra igång med produktionen direkt. Det tror inte jag på. Att ge tid till inläsning kommer alltid att löna sig i längden. När Stockholms Skrivbyrå får tid att skapa sig en förståelse för de verksamheter de intervjuar kan de bemöta våra medlemmar på ett bra sätt och skriva texter som vi i vår bransch känner igen oss i, säger Erik.

Skrivbyråns copywriters kan bara hålla med. När det finns tid för förberedelse blir resultatet ännu bättre.

 – Något av det roligaste med mitt jobb är att jag får sätta mig in i nya branscher och prata med experter inom alla möjliga ämnen. Det är väldigt inspirerande och lärorikt att få prata med kloka och drivna människor som arbetar inom exempelvis vården, säger Anna Carlstedt.

Ökat engagemang och låg avvisningsfrekvens

När man jobbar med digital kommunikation och marknadsföring är det viktigt att följa upp och mäta vilken effekt de olika aktiviteterna har gett. På så sätt kan man förändra, förfina och säkerställa att man lägger tid och pengar på rätt sak. De texter som publiceras hos Vårdföretagarna har gett tydliga resultat när det kommer till ökat engagemang på webben.

– Vi kan se att välskrivna texter gör att besökare stannar längre på webben och att avvisningsfrekvensen sjunker. Det skapar även mjuka värden och starkare band till våra medlemmar. Personer som inte brukar intervjuas i andra sammanhang får möjlighet att lyfta fram sina viktiga jobb och det uppskattas verkligen, berättar Erik.

Samarbetet fortsätter på obestämd tid

Att ta hjälp med extern kommunikation är väl investerade kronor och det sparar mycket tid när man har hittat ett arbetssätt som alla trivs med.

– Alla våra medlemmar som har varit i kontakt med Stockholms Skrivbyrå har varit positiva och berättat att de haft bra och givande samtal. Därför kommer vi att fortsätta be om hjälp vid arbetstoppar och när vi behöver en förlängning av kommunikationsavdelningen. Det fungerar väldigt bra för oss, avslutar Erik.

Det är såklart roligt att få arbeta med en viktig och alltid aktuell organisation, där texterna spelar stor roll och gör nytta på riktigt.

– Erik och hans kollegor ger oss fria händer i dialogen med deras medlemsföretag och vårt jobb underlättas av tydliga beställningar. Vi har ett stort förtroende för varandra och det gör jobbet både enklare och roligare, säger Anna Carlstedt, copywriter på Stockholms Skrivbyrå.

Besök vardforetagarna.se för att läsa mer om hur Erik Lindén och hans kollegor på Vårdföretagarna arbetar för att stötta privata vård- och omsorgsgivare. 

Vill du beställa en text?

Vill du också ha välskrivna och intresseväckande case som lyfter fram ert arbete, hör av dig till oss!