Så skriver du en bra text!

22 feb 2022

Så skriver du en bra text!

Vad är en bra text? Svaret på den frågan beror helt på vad du vill uppnå, vem du skriver till och sammanhanget i stort. En text kan ta oerhört många former och för den ovana skribenten finns massor av fällor att gå i. Vi på Stockholms Skrivbyrå undervisar ofta både vana och ovana skribenter och copywriters i just skrivande och en sak vi har märkt: många glömmer att tänka innan de börjar skriva. Här kommer några frågor som du bör ställa dig innan du skriver. När du vet vad du håller på med ökar chanserna att din text blir riktigt bra!

1. Vad har texten för uppgift? 

Tänker du noga igenom vad texten har för syfte innan du börjar skriva? Om inte, gör det. Det blir så mycket lättare att få till en bra struktur och röd tråd när du vet vad du vill uppnå.  

Om du planerar start och slut på texten kommer du att lyckas bra med att leda din läsare dit du vill. Redan i inledningen bäddar du för att få din läsare att agera när texten är färdigläst. Med en relevant call to action – uppmaning till handling – ökar sannolikheten att engagera läsaren. 

2. Vem skriver jag till? 

Fundera noga igenom vad du vet om din tänkta läsare. Gör inte misstaget att tänka att du skriver till en hel grupp, ett företag eller ett gäng människor med samma titel. Din text ska alltid nå fram till en person. Fundera över vad som är relevant för den som läser din text. Vad har hen för behov och förkunskaper i ämnet? 

3. Hur ska jag strukturera texten?

Tänk att i stort sett alla som du når fram till har för mycket omkring sig. Visst låter det sorgligt, men i vår digitala värld utsätts vi för massor av budskap och val som ska göras. När du har bestämt vad du ska skriva om, värdera innehållet och fundera över vad som är relevant för just din läsare. Överskatta inte läsarens intresse, berätta om det som är viktigt just här. 

4. När möter min text läsaren? 

Man brukar dela in en köpresa i olika faser. Först blir vi lockade av något; vi upptäcker att en produkt eller en tjänst finns. Sedan blir vi nyfikna och är redo att lära oss mer; vi kan tänka oss att läsa på, fördjupa oss och jämföra med andra produkter eller leverantörer. Ofta är det först när vi är redo för att köpa något eller fatta ett beslut som vi tar kontakt med säljaren eller leverantören. När köpet är gjort vill vi känna oss nöjda med vårt val. När du skriver är det bra om du vet under vilken av dessa faser din text möter läsaren!

5. Hur vill vi uppfattas?

Stilen och tonläget i en text skapar en känsla hos läsaren. Vill ni låta formella och artiga eller varma, professionella och välkomnande? Vill ni med text locka till kontakt? Att skriva texter med ett visst tonläge kräver lite träning. Ett tonläge byggs upp av flera olika delar: 

  • Kärnvärden som varumärket står för
  • Saker vi väljer att berätta om
  • Meningsbyggnad, ord och begrepp
  • Skiljetecken, emojis och andra små detaljer i språket

Små ord kan ha stor inverkan på känslan och upplevelsen hos mottagaren. Du vinner oftast på att göra det enkelt för läsaren att förstå och ta till sig det du skriver. Välj ord som är lätta att förstå och undvik krångliga uttryck och branschuttryck. Om du vill mäta om din text är lätt eller svår att läsa kan du använda en LIX-räknare. LIX står för läsbarhetsindex och mäter framför allt hur svåra ord du använder. 

När det finns ett övergripande och gemensamt tonläge i ett företags kommunikation brukar kunder och besökare få förtroende för avsändaren och känna sig trygga.

6. Hur kan jag skapa en röd tråd?

Planera texten innan du börjar skriva. Skriv till exempel tänkta mellanrubriker och låt texten växa fram på det sättet. När du gör så säkerställer du att du inte svävar iväg och börjar skriva om saker som inte är relevanta för läsaren i just här och nu. En tydlig och välstrukturerad text brukar uppskattas både av läsaren och av Google. Om du vill att dina texter ska ranka högt hos sökmotorerna är det klokt att skriva välstrukturerade texter som också innehåller sökord på rätt ställen. 

7. Vad kan jag stryka?

Det är lätt att krångla till en text genom att säga nästan samma sak flera gånger, använda för många ord för att beskriva saker och tappa fokus och berätta om saker som inte är relevanta. När du börjar bli klar med din text, lägg undan den en stund. När du tar fram den en dag senare, eller kanske bara en timme, kommer du säkert att se att du kan ta bort vissa delar och ord. Förtydliga sådant som kan göra att texten blir svårläst och stryk det som inte behövs. Det brukar alla i stort sett alla texter vinna på!

Bra text kräver övning!

När du har svarat på de här frågorna har du kommit långt i ditt textarbete. Självklart behövs det övning för att få till formuleringarna och flytet, men det som avslöjar en oerfaren skribent är oftast att det saknas riktning och struktur i texten.

Som skribent blir du aldrig fullärd, det är en av de riktiga tjusningarna med skrivande. Om du vill ha fler tips kring skrivande finns det massor att läsa här på bloggen.

Om du istället vill att vi skriver texterna åt dig är du varmt välkommen att kontakta oss!