Bli volontär hos Berättarministeriet!

27 sep 2013

Bli volontär hos Berättarministeriet!

Vi tycker att Berättarministeriet gör ett fantastiskt jobb med att inspirera barn att skriva, berätta och våga stå för sina idéer.

Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla barn och unga är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet. Barnen älskar den uppmuntran och den inspiration de får och många barn står i kö för att komma till Berättarministeriets skrivarverkstäder. Med fler volontärer kan fler barn få plats och utvecklas genom det skrivna ordet.

Det gör du som volontär på Berättarministeriet

Berättarministeriets volontärer lär med engagemang och kreativitet barn hur de kan ta sig an det skrivna språket. Skrivarverkstäderna finns i områden med hög arbetslöshet och välkomnar barn mellan 8 och 18 år. För närvarande finns det en i Järva (Husby) och en i Södertälje och man planerar att öppna fler inom några år.

Vill du också bli volontär på Berättarministeriet? Kontakta Karin på volontär@berattarministeriet.se

Mer om vad man gör som volontär.