Avsändarpersona – nå längre med en varumärkespersonlighet

30 aug 2023

Avsändarpersona – nå längre med en varumärkespersonlighet

Upplever du ibland att ditt varumärke kommunicerar ut till tomma intet snarare än att engagera din målgrupp? Eller att du inte riktigt vet hur du ska anpassa era budskap för att attrahera rätt personer? Lösningen kan vara något så enkelt, men samtidigt så kraftfullt, som att ge ditt varumärke en personlighet, en så kallad avsändarpersona. Låt oss utforska vad det är och hur det kan underlätta ert kommunikationsarbete.

Avsändarpersona eller varumärkespersona – vad är det?

Tonläge, eller tonalitet, handlar om att ge ett varumärke en särskild röst. Med ett tonläge ser du till att ditt innehåll har en konsekvent röst, oavsett kanal. Att använda så kallade personas, fiktiva personer som speglar dina målgrupper, är en fiffig metod för att använda ditt tonläge på ett tydligare sätt i din kommunikation.

Att skapa en avsändarpersona, varumärkespersona, eller varumärkespersonlighet, är att ta steget längre. Det innebär att du ger ditt tonläge en personlighet, som om det vore en person. Du ger med andra ord ditt varumärke mänskliga egenskaper och personlighetsdrag. En persona syftar ofta på en idealisk användare eller kund, medan en avsändarpersona motsvarar hur du vill att människor ska uppfatta ditt varumärke. I en värld där vi kan uppleva att företagskommunikation är opersonlig och överväldigande är det avgörande att sticka ut och skapa genuina kundrelationer. Att skapa en avsändarpersona kan då vara en viktig pusselbit och ett värdefullt internt verktyg för att nå fram! 

Här är fem anledningar till att skapa en varumärkespersonlighet:

  1. Skapar konsekvens i kommunikationen

Om du sitter på en marknadsavdelning där flera personer kanske producerar, bearbetar eller korrekturläser innehåll, kan en utmaning vara att säkerställa att företagets tonläge speglas korrekt i all er kommunikation. En tonlägesmanual eller kommunikationsplan kan vara svår att ta till sig, eller glömmas bort bland uppsjön av alla dokument. Dessutom har vi alla människor ett eget sätt att skriva på som gärna vill slinka in i texter. Med en varumärkespersona som utgångspunkt, kan du säkerställa att ni kommunicerar konsekvent på ett tydligare sätt. Det innebär ett mer konkret sätt att skriva när man skriver utifrån en persons tonläge, snarare ett varumärkes. 

  1. Förenklar anpassning av kommunikation i olika kanaler

Fundera över hur du själv kommunicerar i exempelvis ett jobbmejl jämfört med i dina sociala kanaler. Lite olika, eller hur? Även om ditt tonläge lyser igenom på samtliga ställen, anpassar du troligtvis ditt sätt att kommunicera beroende på sammanhang. På samma sätt kan en användarpersona eller varumärkespersonlighet hjälpa ditt företag att navigera i era olika kommunikationskanaler. Vare sig det rör sig om ett blogginlägg, ett pressmeddelande, ett kundtjänstmejl  eller inlägg på sociala medier, kan du med en varumärkespersona säkerställa att ni kommunicerar konsekvent men med den variation på språket som formatet kräver. 

  1. Ger bättre insikt i målgruppens behov

När du mejslat fram din avsändarpersona, baserat på hur du vill att målgrupperna ska uppfatta ditt företag, blir det också lättare att förstå vem du pratar med. Det blir naturligt att ställa frågor som “skulle vår avsändarpersona säga så här?” eller “passar detta innehåll med de värderingar som vår avsändarpersona står för?”. På så sätt blir ditt innehåll alltid relevant. 

  1. Boostar din synlighet online

Med en avsändarpersona som grund i tonläget, kan du skapa innehåll som verkligen talar till din målgrupp. Detta ökar dessutom chanserna för engagemang, delningar och backlinks – allt som sökmotorer (hej Google!) uppskattar.

  1. Skapar starkare band till din målgrupp

Med en tydlig varumärkespersona bjuder du in till en tvåvägskommunikation. Du skapar ett ömsesidigt förhållande där din målgrupp känner att de faktiskt blir lyssnade på, och där ditt företag får en tydlig identitet. 

Tips för att ge ditt varumärke en personlighet

Att sätta ett tydligt tonläge och skapa en personlighet för ditt varumärke är bara början. Att se till att den fortsätter att vara relevant och effektiv kräver att du utvärderar och justerar tonläget kontinuerligt. Här är några tips:

  • Förstå din målgrupp. Innan du skapar din varumärkespersona, lägg ner tid på att verkligen skapa förståelse för dina målgrupper. Vilka problem står de inför? Vad värderar de och vad inspirerar dem? Med denna kunskap kan du skapa en relevant och genuin röst som verkligen tilltalar!
  • Var konsekvent men flexibel. Samtidigt som din användarpersona ska vara konsekvent för att skapa igenkänning, bör du också vara öppen för att justera den efter hur den landar hos dina mottagare och när det sker förändringar i ditt företag och ert erbjudande.
  • Engagera ditt team! Se till att alla medarbetare – särskilt de som kommunicerar med era kunder – känner till och förstår er avsändarpersona. Ju fler som “lever” den, desto starkare kommer rösten för ert varumärke att vara.
  • Återvänd och utvärdera regelbundet. Teknologi, trender och konsumentbeteenden förändras hela tiden. Se till att din varumärkespersona alltid är relevant.
  • Be om feedback. Var inte rädd för att ta tempen på dina målgrupper och hur de upplever ditt varumärke. Inte sällan kan det ge insikter som du själv har missat. 

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att din avsändarpersona inte bara är engagerande och relevant idag, utan också fortsätter vara det i framtiden.

Stockholms Skrivbyrå kan personas!

Behöver du hjälp med att definiera ditt tonläge och en avsändarpersona, eller förbättra er kommunikation mer övergripande? Våra tjänster sträcker sig från copywriting och seo till strategisk varumärkeskommunikation. Med ett öga för detaljer och hjärta för storytelling, ser vi till att ditt varumärkes röst inte bara hörs, utan också engagerar.