Att sälja en idé – 10 tips

10 okt 2012

Att sälja en idé – 10 tips

Oavsett om du ska sälja in en idé till en kund, chefen eller kollegorna kan du ha nytta av dessa tio tips. Jag inspirerades av Steve Jobs sätt att sälja en idé när jag satte ihop listan.

1. Börja med att skissa upp innehållet i din presentation med papper och penna. När du har innehållet och vinkeln klar kan du plocka fram datorn och börja sätta ihop presentationen där.

2. Sälj drömmar, inte tjänster. Lyft blicken och fundera över vad det är du egentligen säljer. Kanske en upplevelse, inte en pryl.

3. Fokusera på nyttan. Oavsett om du presenterar en idé för en kund, en chef eller en partner vill den som lyssnar först och främst veta hur den kan gynna honom/henne/företaget/verksamheten.

4. Formulera ett hot. När problemet är tydligt är det lätt att hylla hjälten – din lösning på problemet.

5. Snacka inte sönder din presentation. Ju mer du berättar desto mindre minns din publik. 3-4 punkter är vad vi klarar att hålla i huvudet, så det är smart att dela upp presentationen i tre delar. Så gjorde Steve Jobs nästan jämt.

6. Använd effektfulla bilder istället för punktlistor. En bild fastnar så mycket bättre i minnet än en 10-punktslista. När Steve presenterade Macbook Air, visade han helt enkelt en bild på en dator som stoppades in i ett kuvert.

7. Ge siffrorna liv. Siffror måste sättas i ett sammanhang för att bli intressanta och möjliga att greppa. Ju större tal, desto viktigare att hitta en kontext som gör dem relevanta för målgruppen.

8. Använd ett enkelt, tydligt och direkt språk. Försök att hitta synonymer till krångliga och abstrakta ord som till exempel integrerad, synergi och helhetslösningar.

9. Öva, öva, öva. Varje sida i en presentation ska skrivas som ett stycke poesi och varje presentation ska vara iscensatt som på teatern.

10. Våga göra på ditt sätt. Tänk inte på allt du sett tidigare. Låt det vara slut med faktatunga långa och urtråkiga PowerPoints.