en bra artikel har ett tydligt syfte med en tydlig vinkel