Artificiell intelligens (AI) – kan det ersätta copywritern?

21 maj 2019

Artificiell intelligens (AI) – kan det ersätta copywritern?

Många processer i vårt dagliga arbete kan underlättas med hjälp av AI – inte minst administrativa sådana. Att automatisera arbetsuppgifter blir allt vanligare på många företag. Det sparar tid samtidigt som den mänskliga faktorn utesluts och risken för missar minskar. Det blir lättare att säkerställa att en viss typ av arbetsuppgifter sköts felfritt.

För oss som skriver är det naturligt att fundera över om den artificiella intelligensen kan sköta copywriterns arbetsuppgifter? Och på sikt kanske till och med ersätta oss? 

AI är mästare på att skriva felfritt – copywritern skriver bra

Copywriterns roll är att lösa kommunikativa utmaningar, förtydliga budskap och hitta rätt tonläge utifrån målgrupp och syfte. Det handlar inte alltid om att skriva felfritt. Eftersom AI säkerställer att arbetsuppgifter sköts utan fel är svaret på frågan om AI kan ersätta copyns roll alltså tydligt nej. Åtminstone i dagsläget.

En copywriters främsta uppgift är att lyfta argument, trycka på rätt knappar, skapa ett tonläge och få läsaren att känna något. Förutom att välja rätt innehåll och skriva bra, handlar det om prata på ett sätt som är relevant. För att lyckas med det behöver man känna målgruppen man pratar med, ha en tydlig bild av syftet med texten, sätta vinkeln, formulera och välja ord. Finliret kan sedan handla om att hitta den rätta rytmen i texten. Eller slänga sig med slang, skapa nya ord eller använda till exempel kommatecken lite för frekvent. I detta fall handlar det om stilgrepp och inte felskrivning.

Robotarna är duktiga på att göra korrekt, men har svårt för det där med stilgrepp. Så, hej skribent, copywriter och journalist – känn lugnet och fortsätt jobba med att hitta rätt känsla i dina texter!

Dra nytta av tekniken och vässa din penna

AI är inte ett hot för dig som copywriter, utan kan tvärtom fungera som en hjälpande hand som underlättar ditt jobb. Med hjälp av artificiell intelligens och smarta robotar kanske vi som är copywriters snart kan outsourca delar av jobbet. AI skulle till exempel kunna hjälpa oss att göra research, presentera fakta, strukturera dokument, sökmotoroptimera, publicera och sprida texter. 

Med smart teknik kanske vi snart kan frigöra tid till det vi är bäst på, själva hantverket, och lämna delar av jobbet till robotarna.

Vill du veta mer om hur du kan vässa pennan och bli en ännu bättre copywriter? Vi lanserar snart skrivkurser av olika slag. Om du vill ha information om det, mejla oss på hej@stockholmsskrivbyra.se.

Vill du lära dig mer om skrivande och digital kommunikation?
Prenumerera på vårt månadsbrev!