Annorlunda intervjufrågor

12 mar 2015

Annorlunda intervjufrågor

Att som rekryterare genomföra en bra arbetsintervju är en balansgång mellan spontanitet och goda förberedelser. Å ena sidan ska du vara väl medveten vilka kompetenser du söker och välja intervjufrågor som hjälper dig att lära känna och utvärdera din kandidat. Å andra sidan ska du vara en lyhörd och engagerad lyssnare som inte är sen med att ställa följdfrågor eller be om konkreta exempel.

Locka fram ärliga svar

För att få en givande intervju vill du ställa frågor som både lockar fram hur kandidaten är som person och visar hur väl hen kommer att klara av jobbet. Standardfrågor som ”Hur hanterar du stress?” är egentligen inte fel i sig. Du vill troligtvis ha en uppfattning om hur personen framför dig kommer reagera i pressade situationer. Problemet är att kandidaten med 99.9% säkerhet har fått samma fråga ställd till sig otaliga gånger förut och redan sitter på ett färdigpaketerat svar. Genom att omformulera dina frågor får du bättre möjligheter att komma intervjupersonen nära och få en ärligare dialog.

Här kommer några exempel:

1. Om jag ber dig sätta en strategi för sociala medier, hur går du tillväga och vad är dina tankar under processen?
Genom att måla upp en konkret situation gör du det enklare för kandidaten att visualisera och beskriva sin arbetsprocess.

2. Vilken är din superhjältekraft?
En variant på standardfrågan “Nämn tre positiva egenskaper”. Den här frågan överraskar och kräver lite fundering.

3. Hur skulle du definiera framgång?
Frågan ger dig insikt i vad som driver kandidaten. Är framgång främst ett väl genomfört arbete, uppskattning, pengar, frihet eller personlig utveckling.

4. Vad får dig att gå med tunga steg till jobbet?
En konkret fråga som brukar ge konkreta svar. Oftast ger den en bild av arbetssituationer, egenskaper hos kollegor eller organisation som riskerar att dra ner energin hos personen i fråga.

5. Vad tror du att dina vänner irriterar sig på hos dig?
Att berätta om sina mindre fördelaktiga sidor kan kännas som en snäv balansgång under en intervju. Genom att fundera på hur andra ser oss tenderar vi att svara ärligare.

 

Rekrytering inom kommunikation och marknad

Vi på Stockholms skrivbyrå kan sköta hela rekryteringsprocessen med profilanalys och rollbeskrivning, annonsering, urval, intervjuer och kontraktsskrivning. Ibland föredrar våra kunder att bara få hjälp med urval och intervjuer, då ordnar vi även det.

Den senaste tiden har vi hjälpt till att rollsätta projekt och sköta rekrytering av copywriters, webbredaktörer, marknadschefer, en chefredaktör och ett antal digitala redaktörer och skribenter med koll på sociala medier.

Har ni behov av förstärkning i teamet? Kontakta anna@stockholmsskrivbyra.se, tel. 0708-318511.

Relaterade inlägg