Anlita en översättare

20 feb 2012

Anlita en översättare

Översättning är klurigt. Eller nej, det är mer än så – det är en konst och en hel vetenskap. Kulturella skillnader, begreppens klang på olika språk, uttryck, talesätt, prepositioner, förkortningar, stora och små bokstäver. Det är bara några av utmaningarna en översättare möter i sitt arbete. Dessutom förändras språket hela tiden, så det krävs närkontakt för att hålla sig uppdaterad.

Jag är inte översättare själv, men när jag läste italienska skrev jag både C- och D-uppsats i ämnet och det gav mig stor respekt för översättarens arbete.

Att med kort varsel översätta en annons till tio språk kräver ett väl fungerande och inarbetat nätverk. Därför har Stockholms Skrivbyrå inlett ett samarbete med en översättningsfirma som har leveranssäkra och duktiga översättare världen över.

Anlita en översättare med känsla för ton och budskap

Har du behov av att anlita översättare? Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se så hjälper vi dig hitta rätt.

Stockholms Skrivbyrå är en liten contentbyrå med stora resurser. I vårt nätverk hittar du över 350 kommunikatörer, marknadsförare och översättare. Vi finns när innehåll ska produceras, texter ska skrivas och team behöver stärkas upp. Läs mer om vår tjänster här.