Vill du anlita en copywriter, webbredaktör eller föreläsare?

05 jun 2012

I Stockholms Skrivbyrås nätverk finns nu över 100 duktiga konsulter av olika slag. Den som söker en journalist, copywriter, webbredaktör, pr-konsult, storyteller, manusförfattare, korrekturläsare, författare eller skribent som är särskilt duktig på webb och sociala medier kan få hjälp av oss för att komma i kontakt med rätt person.

Många av våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta strategiskt med innehåll. Vi har fantastiska kreatörer, slitvargar med snabba fingrar, passionerade webbexperter, språknördar och korrekturläsare med hökögon .

Innehållsstrateger med koll
Att skriva en text handlar inte bara om att kombinera ord på ett snyggt sätt. Våra skribenter har ägnat mycket tid åt att hjälpa företag att nå sina målgrupper med innehåll som skapar intresse, goda relationer eller bra effekt. De flesta är dessutom specialiserade på att skriva om olika ämnen och branscher, som till exempel finans, läkemedel, teknik, IT, industri, bygg, resor, sociala frågor, hälsa, mat, livsstil, medier, sport, turism, ledarskap och mycket annat.

När våra skribenter tar sig an uppdrag använder de sin kunskap och sin erfarenhet för att hitta den tanke, det innehåll och den vinkel som på bästa sätt hjälper kunden att nå sina mål.

En skribent gör mer än skriver
Att välja de rätta orden och placera dem i rätt ordning är bara en liten del av skribentens arbete. Först gäller det att förstå målet med uppgiften, att ta reda på nödvändig information, ställa de rätta frågorna och fundera ut vad som ska kommuniceras, var och på vilket sätt. När det är klart går det, för en erfaren skribent, ofta snabbt att skriva ner det som ska skapa den önskade effekten.

Stockholms Skrivbyrå är en frilansbyrå specialiserad på innehåll och text. I vårt nätverk finns ca 100 frilansare med olika inriktning. Vill du anlita en copywriter, journalist, webbskribent, pr-konsult, storyteller, manusförfattare eller någon annan typ av skrivande strateg, då jhälper vi dig att hitta rätt!