Amerikansk och brittisk engelska – vad är skillnaden?

27 feb 2020

Amerikansk och brittisk engelska – vad är skillnaden?

De flesta av oss förstår skillnaden mellan amerikansk och brittisk engelska när vi hör de två dialekterna pratas, men det är inte lika lätt när vi ser dem i skrift. Trots detta är skillnaderna minst sagt många. Nu talar vi såklart inte bara om urtypiskt brittiska uttryck såsom ”Fancy a pint, mate?” och amerikanska ”Spill the beans, man”. Det finns faktiska variationer gällande stavning, vokabulär och historiskt ursprung. Här går vi igenom de vanligaste skillnaderna mellan amerikansk och brittisk engelska och tips på hur du kan tänka nästa gång du ska skriva på engelska.

Brittisk och amerikansk engelska

Amerikansk och brittisk engelska räknas av de flesta som de två huvudvarianterna av det engelska språket. Den brittiska engelskan uppkom allra först och utvecklades senare till amerikansk engelska i USA genom brittisk kolonisering under 1600-talet. Trots det klassas idag den amerikanska engelskan som den största engelska dialekten i världen. Det beror på att majoriteten av människor med engelska som modersmål bor i USA – meckat för den amerikanska engelskan.

”Organise” eller ”organize”?

Många av oss har säkerligen ställts inför liknande scenarion någon gång i livet. Kanske skriver du ett mail till kontoret i utlandet eller producerar en intern guide till alla medarbetare på ett internationellt företag. Ska du då skriva ”organise” eller ”organize” när du formulerar dig? Svaret är att båda är rätt – förstnämnda är den brittiska versionen av ordet och sistnämnda är den amerikanska.

Den största skillnaden när det gäller stavning i brittisk och amerikansk engelska ligger i att man i brittiskan ofta behåller stavningen från ord den absorberat från andra språk, medan amerikanskan istället anpassar stavningen till det faktiska uttalet av ordet.

Nedan följer andra exempel på de vanligaste skillnaderna i stavning mellan brittiska och amerikanska:

Ord som slutar på -re vs. -er

Medan brittiska versioner på ord ofta slutar med -re, slutar den amerikanska på -er:

• centre (brittiska) och center (amerikanska)
• theatre (brittiska) och theater (amerikanska)

Ord som slutar på -our vs. -or

Medan brittiska versioner på ord ofta slutar med -our, slutar den amerikanska på -or:

• colour (brittiska) och color (amerikanska)
• flavour (brittiska) och flavor (amerikanska)

Ord som slutar på -ence vs. -ense

Medan brittiska versioner på ord ofta slutar med -ence, slutar den amerikanska på -ense:

• defence (brittiska) och defense (amerikanska)
• licence (brittiska) och license (amerikanska)

Läs om fler skillnader i stavning mellan brittiska och amerikanska här.

Brittisk eller amerikansk – ”engaged” eller ”busy”?

För att komplicera det hela ytterligare använder brittiskan och amerikanskan sig ibland av helt olika ord och termer för att beskriva samma sak. Även här kan du alltså använda båda ovanstående ord för att beskriva att du är upptagen; det förstnämnda används i brittiskan och det sistnämnda i amerikanskan. Det gäller att hålla tungan rätt i mun; ett ord i en dialekt kan nämligen betyda något helt annat i den andra (ex. chips som betyder pommes frites på brittiska men chips på amerikanska). Här kommer exempel på andra ord och termer som har helt olika benämningar i vardera dialekt:

• aubergine (brittisk) och eggplant (amerikansk)
• football (brittisk) och soccer (amerikansk)
• underground (brittisk) och subway (amerikansk)

Vett och etikett

Hur ska du då tänka när du skriver på engelska? Målgrupp såklart! Trots att båda varianter av engelska språket är fullt acceptabelt att använda, är det som alltid viktigast att fundera på mottagaren av innehållet och vilken dialekt av språket de har lättast att ta till sig. Och om du känner dig osäker på vilken dialekt en stavning eller ett ord tillhör, se bara till att du konsekvent använder samma variant av ordet genom hela texten så den blir sammanhängande. Till vår hjälp har vi ju idag dessutom de smarta rättstavningsprogrammen som visar vägen.

Vill du ha tips, råd eller assistans med att producera eller översätta innehåll till brittisk eller amerikansk engelska? Kontakta oss på Skrivbyrån så hjälper vi dig!